Svein Erik Tangsrud

Arbeidsgruppen barnehospice

Svein Erik Tangsrud

Svein Erik Tangsrud er barnelege og  var overlege, divisjonsdirektør1993 til 2008