Therèse Kjellin

Nestleder i FFB, Intensivsykepleier.

Therèse Kjellin

Therese ble ferdig utdannet sykepleier i 2004 og som intensivsykepleier i 2009.

Til daglig bor hun i Sverige og jobber på nyfødt-avdelingen ved Karolinska Sykehuset i Solna. Her jobber hun som assisterende universitetssykepleier med perinatal palliativ omsorg og etikk. Hun utvikler også den palliative omsorgen på 3 neonatale enheter i Stockholm.

Hun holder også på å starte opp ett samarbeid med enheten for foster medisin på Karolinska, for å skape en verdikjede for barn som man allerede vet kommer til å dø kort tid etter fødselen.

Nå er hun i oppstarten av et forskningsprosjekt innen neonatal palliasjon for å se på hvordan foreldrene opplever palliasjon på nyfødtavdelingene i Sverige.

Therese har også deltatt på en rekke konferanser i barnepalliasjon, både i Norge, Roma, Mumbai og Birmingham i England. Hun var også med i oppstartsfasen av Nordens første barnehospice som ble etablert i Stockholm, Lille Erstagården og har besøkt andre barnehospicer. Therese ble valgt som nestleder ved årsmøtet til FFB 2016.

Fra høsten 2018 starter Therese på sin doktoravhandling på Karolinska innen neonatal palliasjon.