Tonje Velund Dybedahl

Styremedlem, Vernepleier

Tonje Velund Dybedahl

Tonje er utdannet vernepleier og her erfaringer som styremedlem blant annet fra LUB (Landsforeningen uventet barnedød). Hun har deltatt som leder av sorggruppe og har også kurs i å være i likemannstøtte. Til daglig jobber Tonje som miljøterapeut ved ett dagsenter for utviklingshemmede. I tillegg behersker Tonje tegnspråk.

Tonje brenner for at familier som har alvorlig syke barn skal få ett godt tilbud, og bli ivaretatt på en god måte. Hun håper at hun som styremedlem kan bidra til dette. Hun har selv mistet ett alvorlig sykt barn og lever med barn med kronisk diagnose. Tonje har en funksjonstid i styret frem til 2020.