Medlemskap Copy

FFB er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon. Du kan velge om du ønsker å bli et fast medlem, eller støtte oss med et engangsbeløp.

Din støtte bringer oss nærmere målet: Bedre omsorg for døende barn.