Medlemsskap

FFB er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon. Du kan velge om du ønsker å bli et fast medlem, eller støtte oss med et engangsbeløp.

Din støtte bringer oss nærmere målet: Bedre omsorg for døende barn.

Vi er ingenting uten medlemmer

Privatmedlemsskap:

Bedriftsmedlemsskap:

Engangsgaver kan Vippses til 11491 eller gis til konto 1503.31.95874.

Du kan også støtte oss ved å gi en Minnegave eller handle i Nettbutikken. Bedrifter kan støtte oss gjennom sponsing eller bedriftsmedlemsskap. Gaver over 500 kroner gir skattefradrag.