Andrè Grundevig

André Grundevig er barnesykepleier, 51 år, ugift, bosatt i Tromsø og har en jente på 9 år. Jobber til daglig som Barnesykepleier på Nyfødtintensiv, UNN. Startet min sykepleierkarriere høsten 1995 ved Barne- og ungdomsklinikken, UNN og har siden vært ved UNN i ulike leder- og fagstillinger. Var leder for Barnesykepleierforbundet (BSF) fra 2007 til 2012. Har sittet i Styret i FFB, og var med på å arrangere den første konferansen i barnepalliasjon i 2012. Deltok også i arbeidet med å utarbeide de nasjonale faglige retningslinjene for barnepalliasjon i Helsedirektoratet.