Åse Michaelsen

Åse Michaelsen kommer fra Mandal og bor i Mandal, men har vært ukependler til Oslo de siste 18 årene. Hun er 60 år,gift og har 3+3 barn.
Åse har en allsidig bakgrunn, både fra privat næringsliv,selvstendig næringsdrivende og fra offentlig sektor.
Hun har bodd i både England og Tyskland,sistnevnte i nesten 10år. Hun har tatt grunnfag engelsk og ledelse fra Universitetet i Agder, men mest av alt har hun vært politiker i 23 år. Hun har sittet 12 år på Stortinget og har innehatt en rekke tilleggsverv i inn og utland. Hun etablerte kompetansegruppen mot vold og overgrep på Stortinget samt har vært svært opptatt av en bedre Offeromsorg.

Fra januar 2018 til juni 2019 har Åse vært Eldre-og Folkehelseminister i regjeringen Solberg. Her jobbet hun også med saksfeltet palliasjon og hospicebevegelsen. Hun hadde et offisielt ministerbesøk til «Regenbogenland» i Tyskland,for å gjøre seg kjent med hvordan et barnehospice kan drives. Åse ivrer for enkeltmenneskets rettigheter til å bli sett og ivaretatt fra vugge til grav. Hun er ansatt som myndighetskontakt og prosjektleder.

Åse sitter også som styremedlem i Foreningen for barnepalliasjon.

E- post: ase@barnepalliasjon.no