Astrid Rønsen

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik.
Hun er også styreleder i Hospiceforum Norge og er Norges svar på Cicely Saunders.
Hun har i tillegg 35 års erfaring som hospicesykepleier. I 2016 skrev hun boken «Å fullføre et liv» sammen med sin kollega Rita Jacobsen.
Astrid har gjennom sitt engasjement jobbet for hospicesaken gjennom mange år, og var også med i NOU utvalget om palliasjon til alvorlig syke og døende avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2016.