Bård Fossli Jensen

Bård Fossli Jensen (49), spesialist i barnesykdommer, ph.d. er ansatt som barnelege og veileder i medisinsk kommunikasjon. Han jobber for foreningen med arbeidet og etableringen av Andreas Hus, som blir Norges første barnehospice. Hans bakgrunn fra klinikk og forskning gjør at han også får en naturlig rolle i samarbeidet med akademia og offentlige institusjoner i utvikling av opplæringstilbud til helsearbeidere og pårørende.