Bjørg Thorhallsdottir

Bjørg Thorhallsdottir

Den kjente kunstneren Bjørg Thorhallsdottir er blitt Foreningen for barnepalliasjon FFB sin ambassadør. Hun har gjennom de siste par årene engasjert seg i FFB sitt arbeid. De siste årene er Björg blitt en etterspurt inspirator og foredragsholder, og hun snakker gjerne om lykke, sorg, mot og livsglede. Hun har bidratt med kunst til inntekt for FFB sitt arbeid «Hjerter Med Vinger» samt også nå bidratt i boken til FFB om ventesorg, som kom i slutten av januar 2017.