Enhetsleder

Anne Bramo er fra 1. oktober ansatt som enhetsleder for  Andreas Hus i Kristiansand.  57-åringen skal stå ansvarlig for å utvikle, etablere og drifte Norges første barnehospice. Bramo er psykiatrisk sykepleier av grunnutdanning. I tillegg har hun årsstudium i helse og sosialadministrasjon, veiledningspedagogikk samt masterfag i ledelse og kommunikasjon. Den nyansatte enhetslederen har 36 års jobberfaring innenfor helsefeltet og frivilligheten. Hun har jobbet både i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og i ideell og privat sektor.  Bramo har også 12 års erfaring fra helsepolitikken, hvorav rundt halvparten av disse på fulltid. Hun har vært varaordfører i Moss, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet frem til januar 2020.