Frank Ellefsen

Frank Ellefsen, 58 år

Arbeidserfaring fra bank og forsikring.

Drev fra 2001 til 2009 med finansiell investeringsrådgivning i eget selskap.  Fra 1994 til 2014 arbeidet jeg innen forsikring, finansiel rådgivning, aksje og valutamegling samt forsikringsmegling.

Begynte i 2014 som gravferdskonsulent i Jølstad begravelsesbyrå og ble byråleder i 2016.

Har et styreverv i verdipapirforetaket Multi Markets i Sandnes.

Av interesser utover arbeidet kan nevnes Odd Fellowordenen der jeg er leder for ordenen i Vest-Agder.  Rotary,  matlaging, båt, fiske og telting fortrinnsvis over 1000 moh!

Les mer om her og bli kjent med Frank.