Frode Gallefoss

Frode Gallefoss (f. 1956), seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, og professor II ved Universitetet i Bergen, er ansatt som  forskningssjef ved Sørlandet sykehus.