Jon Sverre Skranes

Jon Sverre Skranes er overlege og prof.dr med. Til daglig  jobber han på barneavdelingen HABU i Arendal. Han er også initiativtakeren og ansvarlig for det etablerte barnepalliasjonsteamet  i Arendal.