Julie Ling CEO i EAPC

Julie Ling, er opprinnelig sykepleier og har jobbet innen feltet palliasjon i over 25 år. Både innen voksenpalliasjon og i barnepalliasjon. Hun har holdt en rekke foredrag i klinisk omsorg; ledelse; forskning; politikk og frivillig sektor. Hun har også gitt ut en rekke publikasjoner og er medlem av redaksjonsrådet i International Journal of Palliative Nursing. Hun har også presentert på internasjonale konferanser. Hun bidrar også til utvikling av utdanning for barnepalliasjon på spesialistnivå. Julie har også en doktorgrad og forsket på behov og erfaringer av foreldreomsorg for barn med en livsbegrensende tilstand. Hun har også vært medlem av EAPC styringsgruppen for barnepalliasjon og leder arbeidsgruppen som jobber om barnepalliasjon som utdanning, der hun forfattet og medvirket til «White Paper» på kjernekompetansene i utdanning i barnepalliasjon. Julie  var også involvert i etableringen av LauraLynn barnehospice i Irland som strategisk rådgiver og jobbet der før hun begynte  som administrerende direktør i The European Association for Palliative Care (EAPC) i 2015. EAPC er anerkjent som en ledende organisasjon innen for palliasjonsfeltet i Europa og består av medlemmer fra 50 land.