Kristian Imingen Skjellet

Kristian er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Hedmark (nå: Høgskolen i innlandet). Han har videreutdanning i Helserett fra Høgskolen i Innlandet, og skriver nå masteroppgave i sykepleievitenskap ved Universitet i Oslo.
Hans nåværende forskningsprosjekt har tittelen «palliasjon i hjemmet, mer enn bare medisin?». Planen var å gjennomføre en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer med sykepleiere som jobber med palliasjon

I Oslo-området. Men på grunn av pandemien covid-19, er prosjektet satt litt på vent, da gjennomføringen av intervjuene ikke har latt seg gjøre. Blant annet  har han flere blogginnlegg som er publisert i Tidsskriftet sykepleien, der hans kjernesaker er fag i fokus og Hospice-filosofien. Kristian  har solid erfaring med palliativ behandling til personer og deres familier fra 18 år og oppover.

Han er fra Ottestad, i Stange kommune. Men flyttet i 2016 til Oslo og kjenner regionen ganske godt. Han har jobbet som konstituert avdelingssykepleier for en somatisk sykehjemsavdeling i Bærum kommune, og gikk tilbake til sin opprinnelige stilling som fagutviklingssykepleier ved Hospice Stabekk. 1. august 2021, begynte han som fagsykepleier i FFB.

Les mer her og bli kjent med Kristian