Pårørendekontakt og likemannskoordinator

Trine er 47 år, gift med Espen og er mamma til Timian. Hun kom i kontakt med Foreningen for barnepalliasjon i 2017 grunnet sin egen erfaring som mor til barn med alvorlig, livsbegrensende sykdom.

Trine var i utgangspunktet utdannet markedsøkonom innen reiselivsfag. Før hun rakk å starte en jobbkarriere, fikk hun sitt første syke barn og ble hjemmeværende med barnet. Da muligheten bød seg igjen, fremstod ikke lenger markedsøkonomi som et kall. Omsorgsoppgaven allerede blitt en stor del av henne, og Trine fant at omskolering var veien å gå, slik at hun fikk muligheten til  å jobbe med syke barn. Trine er utdannet barnepleier og har jobbet på Ahus. Hun har også en rekke kurs i barnepalliasjon, samt også vært på studietur på to barnehospice til Tyskland.

Hun ønsker å kunne bruke sine egne livserfaringer til å være et medmenneske, og hjelpe andre familier med alvorlig syke barn.

I FFB skal Trine være pårørendekoordinator og likemannsansvarlig. Det vil si at hun skal være tilgjengelig for kontakt med pårørende, og skal blant annet også jobbe med foreningens ventesorgweekender. Når Andreas hus er oppe og står i 2022, får Trine ansvar for oppfølging når noen opplever å miste barnet sitt; sorgarbeid, minnesamvær m.m.

E-post: thl@barnepalliasjon.no

Mobil: 47 68 76 08