Robert Eriksson

Robert Eriksson (f. 1974) er tidligere topp politiker som i 2013-15 var arbeids- og sosialminister i Erna Solbergs regjering. Han representerte Fremskrittspartiet på Stortinget fra 2005 – 2013, og hvor han var leder av arbeids- og sosialkomiteen de siste fire årene. Eriksson er i dag administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Eriksson er født, og bosatt i lotto-bygda Verdal. Han er utdannet bedriftsøkonom fra Høgskolen i Nord-Trøndelag 1995. Robert har et ektefølt engasjement for barna og deres familier i behov for barnepalliasjon og har som tidligere politiker vist et stort engasjement for FFB sitt arbeid, gjennom å engasjere seg i saker som angår velferdsordninger. Robert har også møtte flere av foreldrene i FFB, samt at han også deltok som statsråd på den nordiske kongressen i barnepalliasjon i 2015. Robert er lidenskapelig opptatt av idrett og fotball spesielt. Han har siden 2016 vært styreleder i OBOS-liga klubben Levanger FK, samt at han har en solid erfaring fra en rekke andre tillitsverv. Robert ble innstilt som høyeste beskytter på FFB sitt årsmøte 22. april i 2018.