Siv Sandvik Gjertsen

Siv 47 år gammel, bosatt i Drammen, men vokste opp i Sande i Vestfold. Hun har to barn. Siv er sykepleier med videreutdanning i Palliativ Omsorg og jobber som nattevakt på lindrende enhet på et sykehjem i Lier Kommune. Siv brenner for  palliasjon uansett alder.