Stine Mari Sørvig

Stine Mari Sørvig er 36 år fra Mosjøen. Er vernepleier med videreutdanning innenfor psykiskhelse og MBA. Hun har i mange år fulgt Foreningen for barnepalliasjon gjennom sin jobb ved en avlastningsbolig for barn i kommunen. Stine brenner for å øke kompetansen på dette området. I 2017 fikk de Brage, som har en sjelden og livstruende lidelse. Som også gjorde at Stine kjente på hvor sårt dette arbeidet med barnepalliasjon trengs i vårt langstrakt land.