Terje Ellingsen

Terje Ellingsen er partner i Reklamestasjonen AS, som har vært en fantastisk støttespiller siden foreningens oppstart. Reklamestasjonen har bidratt økonomisk og med dekor og skilt.