Therèse Kjellin

Therese ble ferdig utdannet sykepleier i 2004 og som intensivsykepleier i 2009.

Til daglig bor hun i Sverige og jobber på nyfødt-avdelingen ved Karolinska Sykehuset i Solna. Her jobber hun som assisterende universitetssykepleier med perinatal palliativ omsorg og etikk. Hun utvikler også den palliative omsorgen på 3 neonatale enheter i Stockholm.

Hun holder også på å starte opp ett samarbeid med enheten for foster medisin på Karolinska, for å skape en verdikjede for barn som man allerede vet kommer til å dø kort tid etter fødselen.

Nå er hun i oppstarten av et forskningsprosjekt innen neonatal palliasjon for å se på hvordan foreldrene opplever palliasjon på nyfødtavdelingene i Sverige.

Therese har også deltatt på en rekke konferanser i barnepalliasjon, både i Norge, Roma, Mumbai og Birmingham i England. Hun var også med i oppstartsfasen av Nordens første barnehospice som ble etablert i Stockholm, Lille Erstagården og har besøkt andre barnehospicer. Therese ble valgt som nestleder ved årsmøtet til FFB 2016.

Fra høsten 2018 starter Therese på sin doktoravhandling på Karolinska innen neonatal palliasjon. Hennes funksjonstid i styret er frem til generalforsamlingen i 2020.