Tove Gundersen

Tove Gundersen – Udannet Cand.san (hovedfag i helsefag), master i PR ledelse og strategisk kommunikasjon. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier. Har jobbet som leder innen spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern ved flere helseforetak/sykehus i Norge i 25 år, mye med organisasjonsutvikling og prosjekter. Fra januar 2012 har hun jobbet som generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Tove ble valgt inn i styret i FFB på generalforsamlingen 26. april 2020 og frem til 2022. Fra 30.08.20 ble hun konstituert som Nestleder i FFB frem til generalforsamlingen i 2021.

Bli mer kjent med Tove og les her