Tove Skyttemyr

Har utdannelse innen samfunnsplanlegging og kommunikasjon, og jobber i dag som rådgiver i arbeidsrettet rehabilitering. Har også en bakgrunn som aktiv helsepolitiker, med 4 år som bystyremedlem i Arendal kommune. Tove har også 20 års erfaring som pårørende til en datter født med flere terminale diagnoser, som døde i 2016. Hun er svært engasjert i at familier som lever med barn som har alvorlig sykdom skal få riktig hjelp og nok hjelp. Kompetanseheving blant både helsepersonell, politikere og de som møter familiene for å bedre tilbud og forståelse, er noe hun er opptatt av.