Norges første Barnehospice og Nasjonalt kompetansesenter i Kristiansand

Siden 2009 har Foreningen For Barnepalliasjon ( FFB) ønsket å bygge Norges første barnehospice og kompetansesenter for alvorlige syke, døende barn og deres familier. Nå er det nær en løsning i Kristiansand.

 

Avtale inngått

Nå er avtalen signert. På bildet øverst er direktøren i KNAS, Jan Omli Larsen og Natasha Pedersen, leder i FFB.

Foreningen for Barnepalliasjon har i mange år arbeidet for å etablere Norges første barnehospice med et tilhørende nasjonalt kompetansesenter. Vi har nå inngått en intensjonsavtale med Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) om at hospicet og senteret skal være en del av helsebyen Eg i Kristiansand.

Intensjonsavtalen er et meget viktig steg, men fortsatt bare det første steget, for å realisere våre planer. Vi arbeider nå med å sikre driftsmidler til både hospicet og kompetansesenteret, og også å forankre de videre planene hos viktige interessenter. Først når dette er på plass, vil vi vite om planene lar seg realisere slik vi håper. FFB vil orientere om dette nærmere.

 

Deler av styret i FFB var tilstede under signeringen av avtalen den 15. oktober. Et viktig steg i riktig retning er nå tatt. ( Ikke på bildet Jan Erik Narvesen)

Bred omtale i Fædrelandsvennen

Mandag den 15. oktober fikk også FFB førsteside oppslag i FVN , samt at det også var en sterk reportasje om Eline på syv år og hvordan det er å leve med et alvorlig sykt barn som kan dø når som helst.  Lederspalten påfølgende tirsdag hadde også en helside om arbeidet til FFB og en klar oppfordring om at dette fortjener støtte. Både med hensyn til realisering og økonomisk både fra politikere og andre aktører.

DU KAN LESE HELE SAKEN I FVN HER