Anne Kristin Hagesæter

Kunsten som Anne Kristin har laget til FFB, skal brukes i forbindelse med innsamling, illustrasjoner i bøker, gaver og lignende. Våre medlemmer får se resultatet på årsmøtet i april.