Vi vil legge til rette for en samling for deltakerne også året etterpå.