MOTIVERT: Marianne Sjuls gleder seg til å ta fatt på forskningsoppgaven om foreldrerollen innen barnepalliasjon, med særlig fokus på fedrene.