Om organisasjonen

Foreningen for barnepalliasjon – FFB er en landsdekkende frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte, og har medlemmer fra hele landet.

JLOB ble Stiftet 3. november 2009 som forening, og interesseorganisasjon i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret 16. desember 2009. Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen barnepalliasjon, informasjon, opplysningsarbeid, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid.Barnepalliasjon er den beste løsningen, praksisen og kunnskapen fra all omsorg satt i et system som møter de spesifikke behovene barnet med alvorlig livstruende sykdom og deres familier har.Den er løsningsorientert, helhetlig og langsiktig.

Våre mål

  • Å øke kunnskapen om barnepalliasjon.
  • Å bidra til at barnepalliasjon blir etablert som eget utdannings-fag.
  • Å bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn pårørende og berørte.
  • Å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelig team for barnepalliasjon.
  • Å få etablert egne enheter for barnepalliasjon – kalt Barnehospice.
  • Å bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden for barn.
  • Å bidra til økt fokus og støtte til forskning på barnepalliasjon.
  • Å øke kunnskapen og forståelsen om ventesorg.
  • Å bidra til at omsorgs- og behandlingstilbudet innen barnepalliasjon, også gjelder for gravide som trenger det (Perinatal palliasjon).
  • Å danne et kunnskapssenter for barnepalliasjon.

Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Årsmøtet avholdes medio april hvert år.Årsmøtet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og regnskapsfører.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+