Helsepolitikk

Vi er politisk, livssyns og diagnosenøytralt. Frivillighet og politikk henger sammen, spesielt viktig er dette i arbeidet med barnepalliasjon som er et nybrottsarbeide. Samarbeid  og påvirkningsarbeid  ovenfor politikere er viktig, for at de skal fatte gode beslutninger på området barnepalliasjon.

Flere sentrale politikere har engasjert seg i organisasjonens arbeidet siden oppstarten i 2009.

 

Olaug Vervik Bollestad

Olaug Vervik Bollestad
KrF

Jeg vil takke for samarbeidet med Foreningen for barnepalliasjon FFB så langt, og jeg ser fram til at vi kan jobbe videre sammen for å sikre et godt omsorgstilbud for alle alvorlig syke og døende barn, for deres familier og pårørende.

Les mere


Morten Wold

Morten Wold
FrP

Gleden over å få barn, kan vendes til endeløs smerte når man mister det. Dessverre er det ikke til å unngå at også barn blir syke – og dør i ung alder. Nettopp derfor ønsker regjering fokus på smertelindring og barnepalliasjon for å sikre barn og familie så god livskvalitet som mulig. Regjeringen har i år øremerket 3,5 mill. kroner til frivillige organisasjoner som arbeider for å spre kunnskap og informasjon om barnepalliasjon, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom.
Les mer


Tone W. Trøen

Tone W. Trøen
Høyre

Lindrende enheter og hospice er ikke bare et sted for døende. Noen pasienter er der i en kort periode, for å få trygghet, få igangsatt god smertelindring og for å få orden på følelser og relasjoner.
Les mer


Kari Kjønaas Kjos

Kari Kjønaas Kjos
FrP

Ja til Lindrende enhet og Omsorg for Barn skal ha mye av æren for at vi er der vi er i dag – og at palliasjon har fått langt mer oppmerksomhet sammenlignet med for bare kort tid siden.
Les mer


Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth
Venstre

“JLOB gir stemme til barn og pårørende i en sårbar situasjon, og løfter viktige spørsmål inn i samfunnsdebatten. Det vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke for”.
Les mer


Freddy de Reuter

Freddy de Reuter
Arbeiderpartiet

«Jobben dere i « Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» (JLOB) gjør, er uvurderlig. Jeg er også klinkende klar på at det ikke finnes noen politisk sak som er viktigere enn palliasjon for barn og unge».
Les mer


Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Venstre

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for den fantastiske jobben «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn » gjør, både for å sette denne problemstillingen på den politiske dagsorden, men aller mest for den støtten og ressursen dere er for familier som er i en svært vanskelig livssituasjon.
Les mer


Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete
Senterpartiet

Foreningen «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» støtter og ivaretar interessene til de av oss som opplever den ufattelige tragedien det er å skulle ha omsorg for barn i livets siste fase.
Les mer


Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet

Hvert år dør over 600 barn, og et ukjent antall barn vil ha behov for lindrende behandling. Organisasjonen ”Ja til lindrende enhet og omsorg for barn” har bidratt til å sette fokus på dette, og det fortjener de ros for.
Les mer


Audun Lysbakken

Audun Lysbakken
SV

«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» gjør en utrettelig innsats for å sette palliativ behandling for barn på dagsordenen. Organisasjonen er et viktig talerør for en gruppe som trenger å få sin stemme hørt i den offentlige debatten. Helsevesenet har ikke bare som oppgave å gjøre oss friskere, men også å gi oss en så høy livskvalitet som mulig når vi er rammet av alvorlige diagnoser. Jeg vil takke dere for den jobben dere gjør.
Les mer


Bent Høie

Bent Høie
Høyre

«At palliasjon for barn er kommet på den politiske agenda er et testamente til frivilligheten og sivilsamfunnets rolle i velferdssamfunnet.»
Les mer


Jon Jæger Gåsvatn

Jon Jæger Gåsvatn
Frp

«Jeg ønsker organisasjonen – Ja til lindrende enhet og omsorg for barn lykke til med sitt videre arbeid. Sammen håper jeg vi kan bidra til å få bedret tilbudet. Norge ligger sørgelig langt etter andre land det er naturlig å sammenligne seg med på dette området. Som nasjon skulle vi ha råd til å kunne få et langt bedre tilbud for døende barn og deres pårørende. Etter mitt syn har vi ikke råd til å la være»
Les mer


Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen
SV

«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn er en viktig og nødvendig organisasjon i arbeidet med å gi bedre lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Organisasjonen er en viktig formidler av god og oppdatert forskning, men også et viktig talerør for en gruppe som trenger å få sin stemme hørt i den offentlige debatten. Palliativ omsorg for barn handler om menneskeverd. Helsevesenet har ikke bare som oppgave å gjøre oss friskere, men også å gi oss en så høy livskvalitet som mulig når vi er rammet av alvorlige diagnoser. Organisasjonen har på en forbilledlig måte satt dette på dagsorden»
Les mer


Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide
Krf

«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn gjør en enormt viktig jobb for å sette lindrende behandling til døende barn på dagsorden. Jeg ønsker dere all lykke med arbeidet, og ser frem til det videre samarbeidet.»
Les mer


Erna Solberg

Erna Solberg
Høyre

«Vi har et stykke igjen for å nå målet om god og verdig omsorg ved livets slutt. «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» gjør en viktig innsats for å bedre tilbudet.»
Les mer


Sonja Mandt

Sonja Mandt
Arbeiderpartiet

«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» er en viktig organisasjon. Den presser på for å få til stadig bedre tilbud for barn enn de som finnes i dag. Å være talerør for en gruppe som ikke selv har stemme, er flott. Organisasjonen gjør et viktig arbeid, og jeg håper at vi sammen kan få til å lage gode tilbud til barn som trenger det.
Les mer


Siv Jenssen

Siv Jenssen
Frp

«»Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» har gjort en enestående jobb for å sette denne problematikken på dagsorden. Jeg kan garantere at vi skal gjøre vårt for å bidra i denne kampen.»
Les mer


Laila Dåvøy

Laila Dåvøy
Krf

«KrF støtter varmt at organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn kan bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse.»
Les mer


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+