Vedtekter til Foreningen for barnepalliasjon FFB. 2019