Om oss

Hvert år har i overkant av 6000 barn i Norge behov for lindrende behandling for sykdommer de ikke kommer til å overleve. Tallet er økende.


Foreningen for barnepalliasjon er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon som jobber helhetlig for omsorgen for alvorlig syke og døende barn – for at de på en best mulig måte, sammen med familiene sine, kan fullføre livet på en trygg og verdig måte.


Uansett om barnet har dager, måneder eller år igjen å leve.

FFB er en ledende premisseleverandør for arbeidet med barnepalliasjon i Norge. Vi er også et vindu ut mot verden, og følger nøye med på det som skjer på feltet i Norge og andre land.