Verdighetssenteret

Stein Husebø er lege og faglig leder på Verdighetsenteret.