8 foreldre, 5 barn med MPEI og 8 søsken fra 3 år til 12 er ventet.

8 foreldre, 5 barn med MPEI og 8 søsken fra 3 år til 12 er ventet.