Barnehospice har også en egen hospicekatt- Oscar som sitter her sammen med Rebecca som er en av tre pedagoger som jobber på Sterntaler. De jobber mye med søskenene.

Barnehospice har også en egen hospicekatt- Oscar som sitter her sammen med Rebecca, som er en av tre pedagoger som jobber på Sterntaler. De jobber mye med fokus på søskenene til alvorlig syke søsken.