For første gang får Idun fra Norge kjenne på hvordan nærkontakten kan være med eselet