10

Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Morten Vold (FRP) stilte opp til debatt sammen med Natasha Pedersen fra FFB, Astrid Rønsen fra Hospiceforum Norge, Lene Haug fra Helsepartiet og Anita Vatland fra Pårørendealliansen.