11

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kom innom vårt telt for å hilse på og se på vår stand. Her er hun sammen med prosjektmedarbeider Karin Gran Kvaase fra FFB.