Fil 25.08.2017, 14.19.13

Kari Kjønaas Kjos er en viktig bærer av barnepalliasjon inn i helsepolitikken