Helseministeren

Barnepalliasjon har aldri tidligere vært løftet inn i et slikt arbeid. Helseministeren ser frem til å lese den.