Rapporten om tilskuddsmidlene i det alt vesentlige er brukt på prosjektet Andreas Hus og at det ikke er noen indikasjoner på uberettiget personlig vinning

"Først og fremst vil jeg si at jeg er glad for at rapporten etter tilsynet nå er klar. Det har vært en tøff høst for alle involverte, og belastningen har vært ekstra stor for meg og mine nærmeste. Dette har dessverre resultert i at jeg nå er sykemeldt. Videre vil jeg si at jeg er glad for at rapporten viser at tilskuddsmidlene i det alt vesentlige er brukt på prosjektet Andreas Hus og at det ikke er noen indikasjoner på uberettiget personlig vinning. Det er derimot gjort funn som anses kritikkverdige.

Alt både styret og jeg har gjort har vært gjort i beste mening og med mål om å skape et godt sted å være for familier med alvorlig syke og døende barn. I prosessen med å utvikle og bygge opp Andreas Hus har vi rådført oss med blant annet regnskapsbyrå, revisor og med helsedirektoratet. Å bygge opp et barnehospice er nybrottsarbeid, og det er lett i etterkant å skulle si at enkelte ting kunne vært gjort annerledes, men vi har jobbet etter beste evne og i henhold til kontantprinsippet. Jeg har under hele prosessen skrevet utfyllende rapporter til helsedirektoratet og da disse også har blitt godkjent av direktoratet har vi jobbet videre med oppbyggingen av barnehospicet under forståelsen av at det vi har gjort har vært riktig.

Både styret, ansatte og jeg er nå spent på hva helsedirektoratet vil konkludere med. Konklusjonen vil ha stor betydning for både medlemmer og ansatte, samt familiene vi er til for. Jeg avventer direktoratets konklusjon før jeg ønsker å kommentere saken ytterligere."

Merknader til PwCs rapport er også sendt til Helsedirektoratet.

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!