Helsedirektoratet: Krav om tilbakebetaling av tilskudd fra FFB