Foreldrene betaler prisen for et alvorlig sykt barn