Alsak Bonde

Partiene i Familie- og kulturkomiteen var i år invitert til en paneldiskusjon om frivillighetspolitikk på Frivillighet Norges årsmøte. Debatten ble ledet av Aslak Bonde.