Politisk press

Under debatten skulle panelet svare «ja» eller «nei» på om de støtter ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Alle de fem partiene svarte at de var for denne ambisjonen.