Skattefradrag

Skattefradrag for dine gaver til FFB?
Foreningen for barnepalliasjon inngår nå i ordningen med skattefrie gaver. Og har vært med i ordningen siden 2016.
Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Foreningen for barnepalliasjon. Både bedrifter og private inngår i fradragsordningen.

Fra og med 2021 er maksbeløpet for skattefradrag økt til 50.000,- kr. Det vil si at man vil få skattefradrag på 22 prosent for gaver på mellom 500,- og 50.000,- kr.

Gavekontoer
For en gave kan du benytte følgende kontoer:
Foreningen for barnepalliasjon: Konto nr 1503.31.95874
Andreas Hus : Konto nr 1503.31.95874 (Norges første barnehospice) Merk innbetalingen med hva det gjelder.

Følgende tre vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

 

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført skattemeldingen ( selvangivelsens post 3.3.7.) Hvis forhåndsutfyllingen mangler, skal du IKKE føre beløpet på selv, men ta kontakt med oss og be om at vi rapporterer gavebeløpet på fødselsnummer eller org.nr.

Innsending av opplysninger for skattefradrag for gaver til FFB

  Fornavn*

  Etternavn*

  Gateadresse*

  Postnummer*

  Sted*

  E-post*

  Telefon*

  Fødselsnummer (11 SIFFER)*

  Melding

  Felt markert med * er obligatoriske