Skattefradrag

Skattefradrag for dine gaver til FFB?

Foreningen for barnepalliasjon har siden 2016 inngått i ordningen for skattefrie gaver. Dette betyr at du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Foreningen for barnepalliasjon. Både bedrifter og private inngår i fradragsordningen.

Fra og med 2021 er maksbeløpet for skattefradrag økt til 50.000,- kr. Det vil si at man vil få skattefradrag på 22 prosent for gaver på mellom 500,- og 50.000,- kr.

Gavekontoer

For en gave kan du benytte følgende kontoer:

Foreningen for barnepalliasjon: Kontonummer 1503.31.95874
Andreas Hus : Kontonummer 1503.31.95874 – Merk innbetalingen med hva det gjelder.

Slik får du fradraget

Følgende tre vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

 • Organisasjonen må være forhåndsgodkjent.
 • Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
 • Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Se listen over godkjente organisasjoner hos skatteetaten her.

Din gave skal stå ferdig påført i skattemeldingen (selvangivelsens post 3.3.7.) Hvis forhåndsutfyllingen mangler, skal du IKKE føre beløpet på selv, men ta kontakt med oss og be om at vi rapporterer gavebeløpet på fødselsnummer eller org.nr.

Innsending av opplysninger for skattefradrag for gaver til FFB

  Fornavn*

  Etternavn*

  Gateadresse*

  Postnummer*

  Sted*

  E-post*

  Telefon*

  Fødselsnummer (11 SIFFER)*

  Melding

  Felt markert med * er obligatoriske