Slik får du innsyn i FFB sitt arbeid 

Hvilke saker jobber FFB med, hva er prioriteringene til foreningen og hvordan jobber vi? Her finner du en oversikt over foreningens årsrapporter og prosjektrapporter. 

FFB jobber for som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn og deres familier i Norge. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeider for et bedre lindrende omsorgstilbud. På den måten bidrar vi til større trygghet, helhetlig behandling og omsorg, gjennom sykdomsforløpet fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå. 

Foreningen jobber etter åpenhetsprinsippet, og ønsker at flest mulig skal kjenne til og få innsikt i arbeidet vi gjør.  

Ønsker du innsyn i Foreningens arbeid? 

Årsrapporter og årsregnskap er er korte sammendrag om prosjekter og økonomi. Her kan du lese årsrapportene for 2020 og 2021 vedtatt på generalforsamling.  

Årsrapporter og årsregnskap

Rapporter til Helsedirektoratet

FFB og Andreas hus har mottatt midler til prosjekter fra Helsedirektoratet, og leverer omfattende rapporter om prosjektene våre. Dette er separate rapporter som alle kan få innsyn i.

Ta kontakt dersom du ønsker innsyn i andre rapporter: kontakt@barnepalliasjon.no

Ønsker du å støtte vårt arbeid? Bli medlem eller gi en gave her: https://barnepalliasjon.no/stott-oss/  

Motta vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdatert informasjon om vårt arbeid.

Takk for din interesse!