Slik hjelper vi deg

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når en er svak og sliten. Da trenger du et sterkt støtteapparat. Det vet vi.

Vi arbeider for at alvorlig syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Som organisasjon er vi kompetanseformidler, veileder og rådgiver innen barnepalliasjon, den lindrende omsorgen for barn og unge.

De små øyeblikkene blir mer dyrebare og viktige i livets siste fase, også når man vet at en er på vei dit. Tiden er dyrebar. Ønsket er å bruke de tilmålte dagene eller timene sammen. Være hud mot hud, med så få praktiske utfordringer og plager som mulig.

For at barn, søsken og pårørende skal få oppleve dette, må de være omgitt og støttet av et helsevesen som er kompetent, som har ressurser, og som er spesialisert på fagfeltet barnepalliasjon.

Vi er en ekspert som helsevesenet lytter til. Vi bidrar til løsningene på samfunnets utfordringer, slik at alle barn og unge som trenger det, og alle deres pårørende, skal få et godt og likt tilbud innen barnepalliasjon.

TJENESTER VI TILBYR:
– Veiledning og rådgivning for pårørende, helsepersonell og studenter
– Konsulenttjenester
– Foredrag
– Prosjekt og kompetansehevende tiltak
– Kurs, seminar og konferanser inne barnepalliasjon
– Fagspesefikke foredrag
– Studieturer for helsepersonell med faglig innhold
– Workshop

Høsten 2016 arrangerte vi en weekend samling for pårørende.

Flere har henvendt seg til oss etter denne samlingen. Vi prøver å få til en i løpet av 2017. Send oss en e-post allerede nå, og meld din interesse.

Du kan ta kontakt med oss på e-post eller telefon om det er noe vi kan bistå deg med eller du ønsker å dele med oss.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+