Slik hjelper vi deg

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når en er svak og sliten. Da trenger man et sterkt støtteapparat med kunnskap om barnepalliasjon. Dette vet vi.

Tradisjonell helseutdanning vektlegges kurasjon. Synet på barnet som pasient har endret seg betydelig de seinere år. De store fremskrittene innen pediatrien øker kravet til kompetansen for pleiepersonellet.

Foreningen for barnepalliasjon FFB er en nasjonal ressurs for helsepersonell som arbeider eller ønsker å arbeide med barnepalliasjon.

Vi arbeider for at alvorlig, kronisk, syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Som organisasjon  jobber vi med kontinuerlig informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid i barnepalliasjon og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. Vi arrangerer konferanser, kurs, fagdager, og har og gjennomfører dette i flere kommuner, ved universiteter og høyskoler. Vi  kan også komme til dere å arrangere fagdager.

Ta  kontakt med oss på e-post eller telefon om det er noe vi kan bistå dere/deg med av kompetansehevende tiltak.

  HVA KAN VI BRUKES TIL OG TJENESTER VI TILBYR:
– Veiledning og rådgivning for helsepersonell, studenter og pårørende.
– Konsulenttjenester
– Foredrag  – Fagdager
–  Prosjekt og kompetansehevende tiltak
– Kurs, seminar og konferanser inne barnepalliasjon
– Enkelt emner som kommer inn under barnepalliasjon- foredrag ( FFB har et stort nettverk med internasjonale fagfolk som vi kan bistå med)
– Studieturer for helsepersonell med faglig innhold ( FFB har inngått flere avtaler med barnehospicer)
– Workshop for både helsepersonell og pårørende

Vi jobber også med flere kommuner i forholdt til barnepalliasjon og har gode referanser.

De små øyeblikkene blir mer dyrebare og viktige i livets siste fase, også når man vet at en er på vei dit. Tiden er dyrebar. Ønsket er å bruke de tilmålte dagene eller timene sammen. Være hud mot hud, med så få praktiske utfordringer og plager som mulig. For at barn, søsken og pårørende skal få oppleve dette, må de være omgitt og støttet av et helsevesen som er kompetent, som har ressurser, og som er spesialisert på fagfeltet barnepalliasjon.