Sponsor

Vi søker sponsorer og støttepartnere! For våre sponsorer og støttepartnere kan vi tilby promotering via webside, nyhetsbrev, Facebook og Twitter.

FFB jobber målrettet og kunnskapsbasert for å sikre best mulig omsorg og behandling for alvorlig syke og døende barn i Norge. FFB er politisk-, livssyns- og diagnosenøytral. Organisasjonens medlemmer består av helsepersonell, pårørende, bedrifter og andre interesserte.

Vår jobb er i høyeste grad basert på frivillighet, selv om vi mottar øremerkede middler over statsbudsjettet. Vi søker derfor personer og bedrifter som ønsker å støtte arbeidet, men som også ser verdien i promoterings-kanalene vi kan tilby.

Ta kontakt for mer informasjon.