Livet med et alvorlig, sykt barn har vært svært tøft for Lars og Ragnhild

Livet med et alvorlig, sykt barn har vært svært tøft for Lars og Ragnhild

ALT FOR ISABELLA: Livet med et alvorlig, sykt barn har vært svært tøft for Lars og Ragnhild. De forteller at hjelpeapparatet har sviktet, men de vil rette en spesiell takk til barnelegen, som var tett på dem og Isabella, og til F for støtten de har følt underveis.